Menu

Welkom

Het Middelbaar Beroeps Onderwijs ziet zich voor de taak gesteld de herziene kwalificatiestructuur met ingang van het cohort 2016 in te voeren. Het einddoel is modern onderwijs waar de student en de docent zich prettig bij voelen en dat beroepsbeoefenaren aflevert waar het bedrijfsleven en de instellingen op zitten te wachten. Dit onderwijs is aangepast aan de nieuwste inzichten in de ontwikkeling van het puberbrein, kent een duidelijke regierol van de docenten en speelt in op de vragen van de (regionale) markt.

 

KAMPER Onderwijsadvies en Examinering kan als inspirator dienen en ondersteuning bieden bij deze veranderingsprocessen. Vanuit een gedegen kennis van het MBO en visie op onderwijs en examinering wordt gewerkt aan onderwijs- en examineringsmodellen die werken binnen uw onderwijsorganisatie en rekening houden met externe eisen van onderwijsinspectie en stakeholders.
Bij audits op het gebied van kwaliteitszorg voor onderwijs en examinering kan KAMPER Onderwijsadvies en Examinering auditoren leveren, die als externe voorzitter van de auditcommissie kunnen fungeren.